Čištění světa

AKCE PRO VEŘEJNOST
„ČIŠTĚNÍ SVĚTA“

PUBLIC ACTIVITY
„REFINING THE WORLD“
…………….

NEJEN BRÁT, ALE I DÁVATCO DÁŠ,
DOSTANEŠ DVAKRÁT ZPÁTKY

NOT ONLY TO TAKE, BUT TO GIVE ALSO
YOU GET, WHAT YOU GIVE, DOUBLE

 
CHODÍTE rádi do lesa?
Na procházky, se psem, běhat, pozorovat přírodu, sbírat houby čerpat energii a klid?
Co jste kdy lesu z toho vrátili?
Jak jste poděkovali?

DO YOU LIKE going to the woods?
For walks, with your dog, watch the nature, pick up the mushrooms, gain energy and peace?
What did you ever give the forest back?
How did you express your thanks?

 
VŠIMLI jste si někdy, že jediný nepořádek, co tam bývá, je po nás, lidech?
DID YOU EVER NOTICED, that the only clutter, which you can find there, is after us, men?

NAPADLO vás někdy ten nepořádek po druhých uklidit?
DID YOU EVER HAD THE IDEA to clean the trash after others?

ORKAPROJECTS podporuje cestu
OD MYŠLENKY A SLOV K ČINŮM

ORKAPROJECTS supports the way
FROM THOUGHTS AND WORDS TO DEEDS


VÁŽÍME si všech, kdo již otevřeli oči a spatřili binec kolem sebe
a nehodlají nadále kolem něj chodit a PODPORUJEME ty,
kdo se rozhodli se S TÍM NĚCO DĚLAT.
WE APPRECIATE everyone, who opened his eyes and noticed the mess around  
and does not intend to walk around it anymore and WE SUPPORT
everyone who decided TO DO SOMETIHING WITH IT.


Každému, kdo nám zašle fotku nasbíraných odpadků a lidského smetí z vašeho lesa,
od potoka, či od cest, po nichž chodíte,
od nás dostane originální krmítko z naší dílny.
We encourage you to send us a picture of collected human trash from your woods,
brooks and paths where you walk
and you will be rewarded by an unique bird feeder from our workshop.

Za rok 2014 jsme předali více než 50 krmítek.
In 2014 we passed out over 50 bird feeders.

DĚKUJEME VŠEM
THANK YOU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2014 (C) ORKAprojects for real life | Všechna práva vyhrazena.
Některé fotografie užité pro tento web byly vybrány z komerční fotobanky a postupně budou nahrazeny za naše vlastní autentická fota.
Pro dobrou čitelnost stránek Vám doporučujeme nahlížet prostřednictvím prohlížeče Google chrome, nebo Mozilla Firefox.
Vytvořeno pomocí Intelligent Software s.r.o.