Zásady, mise, filosofie / O nás / About us

 

 

„IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST.“


To rule yourself is the ultimate power.
Sich selbst zu beherrschen ist die größte Herrschaft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


JSME nezisková organizace. 
Existujeme téměř dvě desítky let, od roku 2013 jsme registrovaným právním subjektem. 

Základním pilířem našeho snažení je naplňování odpovědi na otázku:

Jak můžeme během svého života „dávat zpět“
něco ze svého úspěchu společnosti, v níž žijeme?

WE ARE a non profit organization.
We exist almost twenty years, since 2013 we are registered legal subject.
The basic pillar of our efforts is finding the correct answer to the question:

How can we during our life „give back“ something from our success
to the community we live in?

 

Jsme sdružení lidí s přesvědčením, že tento život je jen chvilkou,
která dříve či později pomine, avšak která dává neomezené možnosti k tomu,
zanechat po sobě něco dobrého a krásného, co na tomto světě potrvá déle
než právě jeden lidský život.
We are an association with belief, that this life is just a moment, which will sooner or later pass, 
nevertheless gives unlimited chances to leave something good and beautiful, 
what will last on this world longer then one human´s life.

 
Společně usilujeme o zušlechtění prostředí, v němž žijeme,
v nejširším slova smyslu. 
Od okolí našich bydlišť, po myšlení lidí žijících kolem nás;
a tím vším však kultivujeme především sebe sami.
Together we strive for cultivating the environment where we live in, in the widest word meaning.
From surrounding of our homes, to way of thinking of people who surround us,
and by all this we refine ourselfs first.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pro seznámení se s jednotlivými našimi projekty se prosím podívejte
na naše webové stránky.
To learn more about our particular projects please see more on our web sites.
(see projects) 

Chcete-li vědět ještě víc, vždy nás můžete kontaktovat přímo telefonicky.
(viz kontakty)
If you would like to learn even more, contact us at anytime. 
(see contacts)


Jak jde život, vyvíjí se i naše projekty.
How the life goes, our projects develop. 

 
VŠEM NABÍZÍME MOŽNOST PŘIDAT SE K NÁM,
JSTE-LI PODOBNÉHO SMÝŠLENÍ,
ZAPOJIT SE DO NAŠICH AKTIVIT,
STÁT SE SOUČÁSTÍ STÁVAJÍCÍCH PROJEKTŮ,
ČI ZVOLIT SI A ŘÍDIT NĚJAKÝ VLASTNÍ PROJEKT.
EVERYONE IS WELCOME TO JOIN US, IF YOU THINK IN SIMMILAR WAY AS WE DO,
JOIN OUR ACTIVITIES, BECOME A PART OF ANY RUNNING PROJECT
OR JUST CHOOSE AND LEAD YOUR OWN PROJECT.

 
Chceme podpořit uvědomění si skutečných hodnot v tomto životě.
We want to support the awareness of the real life values.


Rádi bychom, aby každý poznal opravdový smysl života
a nalezl v sobě svůj vnitřní klid a vnitřní pocit štěstí. 

Jsme rádi, že máme své místo v tomto světě.
We would like everyone to learn his or her real meaning of life
and to find his or her inner peace
and inner feeling of true happiness
.
We are happy for our place here in this life.

A těšíme se na vše, co společně dokážeme.
And we are looking forward, what everything we will together achieve. 

2014 (C) ORKAprojects for real life | Všechna práva vyhrazena.
Některé fotografie užité pro tento web byly vybrány z komerční fotobanky a postupně budou nahrazeny za naše vlastní autentická fota.
Pro dobrou čitelnost stránek Vám doporučujeme nahlížet prostřednictvím prohlížeče Google chrome, nebo Mozilla Firefox.
Vytvořeno pomocí Intelligent Software s.r.o.