DOBROVOLNICTVÍ

DOBROVOLNICTVÍ / VOLUNTEERING


„PRÁCE ŠLECHTÍ ČLOVĚKA“
„WORK ENNOBLES THE MAN“


Vítáme každou pomoc. A nabízíme příležitost zapojit se.
Any sort of help is gladly embraced. And we offer an opportunity to get involved.


Neděláte to pro nás. Děláte to pro vás a pro naše okolí.
You don´t do it for usYou do it for yourself and for the surrounding world


V současné době nabízíme příležitost připojit se v následujících činnostech:
Recently we offer you to take part in following activities:

ZAHRADA a SAD / GARDEN and ORCHARD
Prořezávání a ošetřování stromů
Pruning trees and related care

Sezónní sběr ovoce
Seasonal fruit picking

Hrabání
Raking
Příprava políček
Preparation fields for growing

Sázení a pěstování zeleniny a květin
Planting vegetables and flowers  

Vysazování nových stromů
Planting trees

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTOK a RYBNÍK / CREEK and POND
Údržba a vysazování vodomilných rostlin a stromů
Maintenance and planting

Chov vodních živočichů
Fish and water animals farming 

Budování oddychových zón
Building time-out zones

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÍLNA / WORKSHOP
Práce se dřevem
Wood crafts

Auto – moto dílna
Cars and motorbikes bodyworks

Skládání a obnova starých strojů
Building and renewal of old machineries

Kožedělné práce
Leather crafts

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKLID LESA, POTOKA A OKOLNÍCH CEST
CLEANING of WOODS, BROOK and SURROUNDING PATHS

Sbírání odpadků a naplavenin
Collecting trash from roads and brook

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FARMA / FARM 
(slepice, krůty, prasátka, ovečky, oslík, koně, kozy …) 
(chicken, turkeys, pigs, sheep, donkey, horses, goats …)

Poklízení domácích zvířat
Cleaning up domestic animals

Pomoc při krmení
Support with feeding

Hřebelcování
Grooming horses

Výstavbě výběhů
Building fences

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA / LIBRARY
Uspořádání knih
Books ordering 

Vytvoření databáze
Database creating 

Budování studovny
Building a reading and study room

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proč? Co za to?
Why? What for it?


Nadšeným dobrovolníkům nabídneme při vzájemně spokojené spolupráci:
možnost ubytování (jednorázové i dlouhodobé)
při dlouhodobé spolupráci podíl na úrodě (rostlinné i živočišné)
vlastní prostor pro vaše vlastní projektyprojížďky na koních
odměnu v penězích

Keen volunteers will be offered at mutual happy colaboration: 
Housing (both one-time and long-term)
At longterm cooperation a share on harvest (both plant and animal)
Own space for your own projects
Horseback riding
Financial reward

Primárně jde ale o pocit.
Musíte to cítit.… že vás něco baví, jen tak, pro radost, pro potěšení …
Pro váš dobrý pocit.

Primarily it´s about feeling though.
You must feel it.… that you are excited, just because, for fun, for pleasure …
For your good feeling.


S rozvojem vlastních hospodářských aktivit centra ORKAprojects budeme výhledově nabízet
i placené brigády a pracovní příležitosti.

With development of ORKAprojects´s own economic acrivities we will offer
in the near future payed temporary jobs as well as regular job opportunities





„podepište“ se na tento svět
„put your signature“ on this world

2014 (C) ORKAprojects for real life | Všechna práva vyhrazena.
Některé fotografie užité pro tento web byly vybrány z komerční fotobanky a postupně budou nahrazeny za naše vlastní autentická fota.
Pro dobrou čitelnost stránek Vám doporučujeme nahlížet prostřednictvím prohlížeče Google chrome, nebo Mozilla Firefox.
Vytvořeno pomocí Intelligent Software s.r.o.